Zoeken Facebook

Documenten

Model Huurovereenkomst

Een huurcontract of huurovereenkomst is een overeenkomst tussen de huurder en verhuurder van een zaak of een gedeelte daarvan – lees hier woning of deel van een woning.

In een huurcontract mogen geen dingen staan die in tegenspraak zijn met de wet. Huurrecht is namelijk bindend recht. Er zijn onder andere wettelijke regels voor de opzegtermijn, de maximale huurprijs, bijkomende kosten en onderhoudsverplichtingen.

Is jouw huurcontract rechtsgeldig? Wat er wel en niet in je contract mag staan, is wettelijk geregeld. Wat er in de wet staat gaat altijd voor, ook al heb je iets anders afgesproken met je verhuurder. Onjuiste bepalingen zijn wettelijk gezien niet geldig.
Met betrekking tot de huurovereenkomst gelden er geen speciale vormvereisten (vormvrij). Dit betekent ook dat de huurovereenkomst niet schriftelijk hoeft te worden aangegaan om rechtsgeldig te zijn. Er geldt dus geen schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge huurovereenkomst is eveneens geldig. Maar ze zijn wel moeilijker te bewijzen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een verschil van mening met uw verhuurder. Het is daarom beter om de afspraken schriftelijk vast te leggen in een schriftelijk huurcontract.

Voorbeeldbrieven

Hoe schrijft je een klachtenbrief?
Als consument kunt u altijd uw ongenoegen/ontevredenheid uiten. Bovendien, als je om welke reden dan ook een klacht hebt over een product, of het nu defect is of niet aan de verwachtte criteria voldoet, dan vereist de wet van U om een schriftelijke klacht bij de desbetreffende handelaar in te dienen. De klachtenbrief moet eenvoudig zijn en hoeft niet lang te zijn.

De klachtenbrief is een effectieve manier om uw ontevredenheid over een product of dienst (service) kenbaar te maken.

Een klachtenbrief is altijd beter dan een mondelinge klacht. Schriftelijk krijgt je de kans om je woorden formeel vast te leggen en maakt je zodoende je casus sterker. Daarnaast, krijgt je bij het schrijven van een brief meer tijd om na te denken en dusdanig meer kans om beter voor te bereiden voor je klacht.

Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer