Zoeken Facebook

Over ons

De Servicio na Defensa di Consumidor, kort aangeduid als ‘Sedeco’, is een dienst binnen de Arubaanse overheid, ingesteld bij Landsbesluit per ingaande 1 mei 2021, en ressorteert onder het ministerie belast met huur- en consumentenbescherming, namelijk het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling.

Wat we doen

SEDECO heeft als doelstelling het bevorderen van de belangen van de huurder en de consument, het waarborgen van een hoog niveau van huur- en consumentenbescherming, het bijdragen aan de bescherming van de sociale, juridische en economische belangen van de consument, alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting, vorming en vereniging ter behartiging van hun belangen.

Diensten

Sedeco is verantwoordelijk voor het geven van voorlichting met betrekking tot de rechten en plichten van de consument en de huurder op het gebied van consumentenzaken respectievelijk huurzaken in het algemeen. Naast deze algemene informatieplicht geeft de dienst ook informatie over het huur- en consumentenrecht aan de klant in individuele klachten en/of geschillen.

Consumentenzaken

Een kritische consument is cruciaal voor het bevorderen van een economische groei en ook voor het garanderen van producten van hoge kwaliteit en redelijke prijzen op de markt.

Huurzaken

De afdeling Huur- en Consumentenzaken biedt informatie en ondersteuning met betrekking tot het huurrecht.

Documenten

Wil je zelf een brief sturen? Hier vindt je informatie, voorbeeldbrieven en contract modellen om zelf aan de slag te gaan.

Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer