Zoeken Facebook

Verzoek huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke commissie ingesteld bij landsbesluit die geschillen tussen huurders en verhuurders beslecht. De Huurcommissie bestaat al sinds 1939 met de inwerkingtreding van de Huurcommissieregeling, maar vanwege de toenemende werkzaamheden van de commissie werd er in 1996 het Bureau Huur- en Consumentenbescherming ingesteld ter ondersteuning van de Huurcommissie, en die ook toezichthouder is van de naleving van het huur- en consumentenrecht. De dienst heeft dus geen invloed op de uitspraken van de Huurcommissie, maar functioneert slechts als secretariaat voor de commissie.

Ter uitvoering van haar taak tot ondersteuning van de Huurcommissie kunnen onze medewerkers de klant bijstaan bij het opstellen en indienen van een verzoek aan de Huurcommissie. Op grond van titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba kan de verzoeker twee verschillende verzoeken aan de Huurcommissie doen, namelijk:

  • Een verzoek om de maximale huurprijs van de woonruimte respectievelijk het bedrijfsruimte vast te stellen (ex art. 7:240 BWA resp. art. 7:274 jo. 7:240 BWA);
  • Een verzoek om toestemming tot beĆ«indiging van de huurovereenkomst (ex art. 7:248 BWA).

Zoals hierboven vermeld biedt Sedeco administratieve ondersteuning aan de Huurcommissie. Dit doen wij door het verzoekschrift in te boeken, de zittingsdatums telefonisch of digitaal (per email of Whatsapp bericht) aan partijen door te geven, zittingsoproepingen opsturen, de beschikking van de Huurcommissie opsturen aan de betreffende partijen. Sedeco is dus het contactpunt voor partijen, maar heeft geen invloed op de uitspraak, de agenda of de werkwijze van de Huurcommissie zelf.

Momenteel bestaat er slechts een Huurcommissie, die uitspraak doet in geschillen op het gebied van huurrecht. Echter bestaat er voornemens voor het instellen van een geschillencommissie ter beslechting van overige consumentengeschillen.
Voor meer informatie over de Huurcommissie, klik hier.

Om een verzoek aan de Huurcommissie in te dienen, klik op de toepasselijke link:

Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer