Zoeken Facebook

Inspectieverzoek

De afdeling Inspectie is verantwoordelijk voor het doen van inspecties bij huur- en consumentengeschillen en het houden van toezicht op de naleving van de geldende consumentenwet- en regelgeving. Dit kan worden gedaan op verzoek van de klant, maar dit kan ook ambtshalve gebeuren. De controleur draagt zorg voor het opstellen van een bevindingsrapport van vorenbedoelde inspectie.

Een rapport van Sedeco kan in veel gevallen een positieve invloed hebben op de nakoming van de afspraken tussen partijen, en bij huurgeschillen heeft het een positieve invloed op de restitutie van de waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst. De inspectieverzoeken die aan de afdeling inspectie kunnen worden verzocht zijn:

  • Een verzoek om een inspectie van de ‘staat van aanvaarding’ van het gehuurde te doen bij de aanvang van de huurovereenkomst;
  • Een verzoek om een voor- en/of eindinspectie van de staat van het gehuurde te doen bij het einde van de huurovereenkomst;
  • Een verzoek om een inspectie te doen bij een bedrijf ter controle op de naleving van het consumentenrecht.

Voor meer informatie over de afdeling inspectie, klik hier insert link ‘Inspectie’

Om een inspectieverzoek te doen, klik op de toepasselijke link:

Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer