Zoeken Facebook

De huurcommissie

De wettelijke grondslag

De huurcommissie is bij besluit van 26 oktober 1939 ingesteld met de inwerkingtreding van de Huurcommissieregeling. De directe aanleiding hiervoor was de schaarste op de woningmarkt op Aruba en CuraƧao als gevolg van de toegenomen economische (raffinage)activiteiten. De Huurcommissieregeling had als doel de huurder te beschermen door de huurprijsstijgingen en de beƫindiging van de huurovereenkomst door opzegging te reguleren. De regeling is sindsdien bij landsverordening bekrachtigd (1942), is een aantal keren aangepast en is in 1991 omgezet in de huurcommissieverordening (AB 1991, no. 10). Op 1 september 2021 is de Huurcommissieverordening ingetrokken en zijn de bepalingen herzien in de nieuwe titel 4 (Huur) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba opgenomen. Met de integratie van de huurcommissiebepalingen in titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba volgt directe aansluiting op het algemeen deel van het vermogensrecht, zoals geregeld in de reeds ingevoerde Boeken 3 en 6.

De samenstelling

De huurcommissie bestaat uit drie leden (elk met een plaatsvervangend lid) waaronder een voorzitter, die bij landsbesluit worden benoemd en ontslagen (art. 7:253 jo. 7:255 BWA). De huurcommissie beschikt over een secretaris, die tevens bij landsbesluit wordt benoemd en ontslagen (art. 7:254 jo. 7:255 BWA). De leden en de secretaris genieten voor hun werkzaamheden een schadeloosstelling, waarvan het bedrag bij landsbesluit wordt vastgesteld (art. 7:256 BWA).

De huidige samenstelling van de huurcommissie is als volgt:

Voorzitter mr. M. Kock
Waarnemend voorzitter mr. R. Marchena
Lid J. B. Wolf
Lid E. F. Vrolijk
Waarnemend lid M. B. Tromp
Secretaris mr. M. Lacle
Waarnemend secretaris mr. R. de Cuba
Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer