Zoeken Facebook

Algemene Informatie

Sedeco is verantwoordelijk voor het geven van voorlichting met betrekking tot de rechten en plichten van de consument en de huurder op het gebied van consumentenzaken respectievelijk huurzaken in het algemeen. Naast deze algemene informatieplicht geeft de dienst ook informatie over het huur- en consumentenrecht aan de klant in individuele klachten en/of geschillen.

Deze informatie kan worden gegeven op verzoek van zowel de consument/huurder (zwakkere partij) als ook de verkoper/verhuurder (sterkere partij). Dit komt omdat de consument/huurder er ook baat bij heeft dat de verkoper/verhuurder goed geïnformeerd is en zich aan de regels houdt. De klant kan in zo’n geval gerichte vragen stellen om zo de nodige informatie te krijgen over zijn of haar specifieke geval en omstandigheden.

Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer